Inventaris bouwkundig erfgoed

De inventaris van het bouwkundig erfgoed is op 8 november 2012 vastgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Is uw gebouw opgenomen in de vastgestelde inventaris? Dan is er een speciale regeling voor energieprestatie, functiewijziging, sloop en sociale huisvesting.

Meer info

De vastgestelde inventaris is een overzichtslijst van gebouwen met erfgoedwaarde per gemeente. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast en gepubliceerd door het agentschap Onroerend Erfgoed. Alle info op www.onroerenderfgoed.be
In vergelijking met de vastgestelde lijst van 9 november 2011 werden 1249 relicten en 14 bouwkundige gehelen toegevoegd. In totaal gaat het nu om 72.814 bouwkundige relicten en 160 bouwkundige gehelen.

Wil je weten of je hoeve, loft of arbeidershuisje is opgenomen?

Bekijk het erfgoed van Vlaanderen op deze kaart. Klik hier.

ls je gebouw is opgenomen, gelden vier uitzonderingsmaatregelen:

  • Afwijking van de normen rond energieprestatie en binnenklimaat is mogelijk om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden.
  • Zonevreemde gebouwen krijgen gemakkelijker een nieuwe functie.
  • Een gemeente neemt pas een beslissing over de sloop van een gebouw uit de vastgestelde inventaris nadat ze advies heeft gevraagd over de erfgoedwaarden van het gebouw.
  • Bij gebouwen in de inventaris wordt sociale huisvesting door renovatie gestimuleerd.

Cultuurdienst

Gemeentehuis Beernem
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 79 99 00
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u