Open Monumentendagen

1989 – n.a.v. de allereerste Open Monumentendag  - Beknopte info over gemeentehuis Oedelem, Sint-Lambertuskerk Oedelem, gemeentehuis Beernem, kasteel Drie Koningen Beernem, kasteel de Lanier Sint-Joris en de Sint-Joriskerk.

1993 – Licht - Documentatiemap met info over architectuur en parken van kasteel Bulskampveld, kasteel Hontzocht, kasteel Bloemendale en kasteel Hulstloo (di Coylde).

1994 – Vervoer en Transport – Documentatiemap met historische terugblik op het vervoer rond Ten Torre en info over het kasteel en Goed Ten Torre.

1995 – Burgerlijke Openbare Gebouwen – Documentatiemap met info over gebouwen in de Bloemendalestraat en kasteeldreef te Beernem: gemeentehuis, herberg Tivoli en brouwerij De Pijl, dorpsschooltje Arnold Roets, woning Depré, woning De Schepper, Sint-Amanduskerkhof en kerk, het Waterkasteel.

1996 – Zorg en zin voor kleur – Brochure met info over gebouwen in het centrum van Oedelem: café de Vrijheidsboom, Sint-Lambertuskerk, Oudezakstraat en voormalige steenbakkerij, woning Florimond Vandamme, Knesselarestraat en café Van Waesberghe, Gemeenteschool, huis van Thuyne en Fonteyne, Oude Melkerij Sinte-Marie, huis Bruggestraat 22, Kloosterschool, J. Creytensstraat en huis Govaert, Markt en gemeentehuis.

1997 – Arbeid – Brochure met info over Sint-Joris-ten-Distel: de lattenklievers, Dorpsstraat, voormalige brouwerij Langouche, Sint-Joriskerk, het kanaal, de barge en de brug, voormalige houtzagerij Lemahieu, Eiland en Kouter, hoeven en kapellen, het kasteel met domein en hoeve.

1998 – Feest – Brochure met info over omgeving Heilige Maria Moeder Gods-parochie: feestzaal psychiatrisch centrum Sint-Amandus, Kallemoeie, de schuur/noodkerk, park en kasteel Bloemendale, kerk HMMG.

2000 – Tijd – Brochure met info over de parochie Sint-Petrus Oostveld en haar kerk en met info over de Sint-Amanduskerk, bijhorend kerkhof, klokken en het park van de pastorie.

2001 – Grondstof, stof tot nadenken: metaal – Brochure met info over het spoor, van Bloemendaele naar Beernem, vijverbrug kasteeldomein Bloemendale, het kanaal Gent Brugge en de plannen voor een kanaalbrug ter hoogte van de Gevaerts.

2002 – Symbolen (van volkscultuur) – Herbergen en café’s in Beernem en Sint-Joris.

2003– Grondstof, stof tot nadenken: steen – Brochure over laat middeleeuwse tegelbakkerijen in Oedelem, Oedelemse dak- en vloertegels, steenbakkerijen in Oedelem, sporen van de steenbakkerijnijverheid in het Oedelemse dorpslandschap en de poermolen of huis Maes.

2004 – Van nature een monument – Brochure over de geschiedenis van het kanaal Gent-Brugge, de verdwenen kanaalarm in Beernem, natuurgebied de Miseriebocht en natuurgebied Gevaerts-Noord en de geschiedenis van het Beverhoutsveld en het Blauw Kasteel.

2005 – Grondstof, stof tot nadenken: hout -  Brochure over de ontginning van het Bulskampveld, van boom tot plank in de wagenmakerij en hout in oude beroepen: klankhout, pompboren, manden vlechten, lattenklieven, kuipen maken.

2006 – Import/export – Brochure over Romeinse invloed in onze gewesten,  Romeinen in Beernem, Romeinse vondsten in de dorpskom van Oedelem, ’ en ook over handgereedschap en hun slagmerken.

2007 – Wonen – Brochure over de geschiedenis van verschillende vormen van wonen in onze gemeente: sociale woningen, landelijk wonen, zigeuners en mobiel wonen en wonen op het water.

2008 – De 20ste eeuw – Brochure met bijdragen over het keramiekatelier Per Ignem, , de middelbare landelijke huishoudschool, radio’s,  landbouw en mechanisatie en fotografie in de 20ste eeuw,

2009 – Zorg – Brochure rond het psychiatrisch centrum Sint-Amandus: zorg voor geesteszieken vroeger, de ‘Rode Rokjes’, de Broeders van Liefde, de geschiedenis van het psychiatrisch centrum en de huidige accenten in behandeling en zorg.

2010 – Vier elementen – Brochure rond landbouw met bijdragen rond: recente geschiedenis van de landbouw, evoluties uit lokale landbouwtellingen, evolutie van de ploeg, landbouwwerktuigen van weleer, oude en vergeten groenten, rundveerassen en rundveeverbetering, over melk en boter, landbouwonderwijs, Hof der Magdalenen, Eeckhof en Oudenaerdegoed.

2011 – Conflict – Brochure met bijdragen over het oude schepenhuis van Praet te Oedelem, het Schepenhuys architecturaal, de Eerste Wereldoorlog en gesneuvelden van Oedelem, het leven onder Duitse bezetter 1914-1918 en de Oedelemse bunker, de bevrijding en de slag van Burkel.

2012 – Muziek, woord en beeld – Brochure met bijdragen over de Beernemse cinema’s (Plaza en Rio), Beernemse cabaretgroepen, het kasteel Drie Koningen erfgoedkundig en de kunstweekends aldaar, Beernemse schrijvers (Ivo Strobbe, Camille Hector Marichal, Gillis Demeyer, Rudy Geldhof), het Goed van den Bogaerde, de ontginning van het Bulskampveld en de familie Werbrouck.

2013 – Feesteditie: Zilveren jubileum Open Monumentendag: Brochure over het kasteel, de kerk en het klooster van Sint-Joris - de macht en de pracht door de eeuwen heen.

2016 – Oostveld en Zeldonk: Brochure met bijdragen over Oostveld, de ontginning van Burkel, de Oostveldse bossen, Zeldonk in vogelvluchten, cafés, de molen, de nijverheden, de schuur van Benoot, Zeldonkse stillevens, Zeldonkse kruisen, wulfsberge vroeger en vandaag, plattelandsbewoning, de zwarteveldmolen, maalderij, molenstenen, graanwindmolen van de familie Van Poucke en de overgebleven stoommaalderij.

Bedrag

€ 1,00 voor de oudere brochures of € 3,00 voor de laatste jaargang. De brochures die uitgeput zijn, kan je hieronder downloaden.

Cultuurdienst

Gemeentehuis Beernem
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 79 99 00
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u