naar inhoud

Aardgas en elektriciteit

Elektriciteit en aardgas lopen over een netwerk van kabels en leidingen tot bij de klant:

  • elektriciteit, vanuit de centrales, over het hoogspanningsnet, dan via het laagspanningsnet,
  • aardgas, vanuit de gasterminals, over het hogedruknet, dan via het lagedruknet.

De laagspanningsnetten elektriciteit en de lagedrukleidingen aardgas vormen de laatste schakel naar de klant. Dat distributienetwerk is het werkterrein waarbinnen Fluvius haar taken uitvoert.

www.fluvius.be

 

Telefonische bereikbaarheid

Algemeen nummer: 078 35 35 34. Op dit nummer kan je terecht voor:

  • vragen over nieuwe aansluitingen
  • verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters
  • vragen over de opneming van je meterstand
  • vragen over rationeel energiegebruik
  • vragen over budgetmeters
  • overige vragen.

Gasgeur: 0800 65 0 65 (Dit nummer om een gasgeur te melden is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Oproepen worden prioritair behandeld.)

Storingen en defecten: 078 35 35 00 (bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24)

Defecte straatlampen: 0800 635 35

 

Klantenkantoor

Scheepsdalelaan 56
8000 Brugge
Op donderdag open van 8.30 tot 12 u en van 12.30 tot 16 u

Meer info

De netwerkbeheerder geeft premies bij verbouwingen en bij nieuwbouwwoningen.