Vulplaats sproeitoestellen

Vulplaats sproeitoestellen

In juli 2012 werd een openbare aanzuigplaats aangelegd langs de Bootsdreef in het Beverhoutsveld in Beernem om water aan te zuigen uit de Hoofdsloot. Wanneer je als land-tuinbouwer of loonwerker sproeiwerken uitvoert in de buurt van het Beverhoutsveld, maak er gebruik van. Ook de collega-gebruikers van buiten de gemeente zijn welkom.

Het vulpunt is een realisatie van Inagro en de Oostkustpolder.

Meer info

De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) meet op een 100-tal meetplaatsen in Vlaanderen de concentratie van sproeistoffen (gewasbeschermingsmiddelen) in het oppervlaktewater. Sinds de metingen (1996) is er verbetering, maar nog teveel gewasbeschermingsmiddelen overschrijden de norm.

De Europese Kaderrichtlijn Water stelt dat het oppervlaktewater tegen 2015 van goede kwaliteit moet zijn. Hierdoor komt het gebruik van sproeistoffen steeds meer onder druk te staan. Als we in de toekomst voldoende kwalitatief hoogstaande middelen willen blijven gebruiken, moeten we vermijden dat deze in het oppervlaktewater terecht komen.

Puntvervuiling is de belangrijkste bron van vervuiling van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen. Eén van de kritieke processen tijdens het spuitproces, dat aanleiding geeft tot puntvervuiling, is het vullen van het spuittoestel. Voorbeelden van puntvervuiling zijn het morsen van de gewasbeschermingsmiddelen, het overlopen van de spuittank, of contact van verontreinigd materiaal. Wanneer spuittoestellen op een verhard oppervlak of op de openbare weg worden gevuld, kan vervuild (regen)water in de riolering terecht komen.

Om dit te vermijden worden openbare aanzuigplaatsen aangelegd. Dit is een betonnen constructie, waar op een gecontroleerde en zeer eenvoudige manier water kan aangezogen worden met een minimale kans tot verontreiniging van de waterloop. Het accidenteel overlopen komt niet meer in de waterloop terecht. De aanzuigleiding met een terugslagklep voorkomt dat verontreinigend materiaal in de waterloop moet gebracht worden en dat water belast met gewasbeschermingsmiddelen naar de waterloop terug vloeit. Een literteller vereenvoudigt een nauwkeurige vulling van de tank.

Landbouwdienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 23 11 85
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u