Beverhoutsveld - beheergroep

Beverhoutsveld

Het Beverhoutsveld is een uniek en mooi gebied. Op het gewestplan is het ingekleurd als “waardevol landbouwgebied”. Voor de land- en tuinbouwers is het een “volwaardig landbouwgebied”. Het is eigendom van de gemeente.

Het natuurontwikkelingsplan (GNOP) voor het Beverhoutsveld werd in 1995 goedgekeurd door de gemeenteraad. Enkele percelen zijn uit pacht genomen om aan natuurontwikkeling te doen. Deze percelen vragen een specifiek beheer. Omdat het Beverhoutsveld een landbouwgebied is, is het evident dat ook de land- en tuinbouwers meewerken aan het beheer van deze percelen.


In het voorjaar van 2012 hebben enkele landbouwers samen met Agro-aanneming een beheergroep opgericht . De gemeente heeft met deze beheergroep een overeenkomst afgesloten om tegen een vergoeding deze percelen te beheren. Dit kadert eveneens in de verbreding waardoor land- en tuinbouwers een bijkomend inkomen kunnen verwerven.

Landbouwdienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 23 11 85
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u