Wekelijkse rustdag

Gesloten

In principe zijn alle handelaars onderworpen aan de verplichte wekelijkse rustdag. Onder wekelijkse rustdag wordt verstaan “een ononderbroken sluitingsperiode van 24 uren, die begint om 5 uur of om 13 uur en eindigt op hetzelfde uur de volgende dag”.

Als de handelszaak open is op zondag moet de sluitingsdag en het beginuur van de sluitingsdag vermeld worden op een zodanige manier dat het van buiten de handelszaak duidelijk leesbaar is.

Uitzonderingen

Ter gelegenheid van bijzondere of tijdelijke omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en –markten, kan het college afwijkingen van 15 dagen per jaar voor éénzelfde gemeente of voor éénzelfde wijk toestaan. Het college kan in geen geval individuele afwijkingen toestaan.

De afwijking kan worden toegestaan op initiatief van één of meerdere handelaars handelend in naam van een groepering van handelaars.

Het verzoek wordt schriftelijk aangevraagd aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag vermeldt:

  • de na(a)m(en) van de aanvragende handelaar(s)
  • het handelsgebied
  • de datum of data waarvoor de afwijking zou gelden.

Dienst lokale economie

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 23 11 85
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u