Akte van naamsverandering

Wie zijn naam of voornaam wil veranderen, kan dat onder bepaalde voorwaarden.

Om een familienaam te veranderen is er een koninklijk besluit nodig.

Om een voornaam te  veranderen is een eenvoudige verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand voldoende.

Voorwaarden

  • Je hebt de Belgische nationaliteit, bent vluchteling of erkend staatsloze.
  • Je bent meerderjarig of als minderjarige word je begeleid door, bij voorkeur beide, ouders.
  • Als transgender leg je een verklaring op eer af dat je ervan overtuigd bent dat het geslacht in je geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit.

Procedure

Eens je (voor)naam veranderd is, kan je hiervan een akte krijgen.

Je kan een akte aanvragen via het digitaal loket. Dit is de snelste en gemakkelijkste manier. Klik op de link hieronder en volg de instructies:

Een andere mogelijkheid is om de akte aan te vragen aan het onthaal van het gemeentehuis. Klik hier voor de openingsuren.

Wat meebrengen

  • Een uittreksel uit het strafregister (model 1)
  • Een bewijs van betaling van het registratierecht
  • Als je in het buitenland geboren bent, een geboorteakte of een gelijkwaardige akte, eventueel gelegaliseerd. Als je geen geboorteakte kunt voorleggen, volstaat een attest van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Als je geen enkele aanvaardbare akte van de Burgerlijke Stand kunt voorleggen, wordt jouw identiteit vastgesteld bij een vonnis.
  • Als je in het buitenland woont, een bewijs van Belgische nationaliteit en een recent bewijs van de verblijfplaats.
  • Bij voornaamverandering: het ingevulde aanvraagformulier (zie downloads onderaan de pagina).

Bedrag

Naamsverandering: je betaalt € 140 registratierecht. Dit regel je met de Federale overheidsdienst Justitie. Het bewijs van betaling voeg je toe aan jouw aanvraag.

Voornaamsverandering: gratis.

De aanvraag van een nieuwe eID, Kids-ID en/of reispas is in beide gevallen te betalen.

Dienst burgerzaken

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 41
Open:

Maak online een afspraak (klik hier om een afspraak te maken). Op dinsdag ben je welkom zonder afspraak tussen 8.30 en 12.00 u en tussen 13.30 en 18.30 u.