Bermbeheerplan

In samenwerking met Regionaal Landschap Houtland & Polders vzw maakte gemeente Beernem een bermbeheerplan op. Dit bermbeheerplan draagt bij aan drie doelstellingen:

 • Creëren van ecologisch waardevolle en bloemenrijke bermen.
 • Het beheerplan is praktisch en efficiënt uit te voeren.
 • Het beheerplan verhoogt de verkeersveiligheid.

Het bermbeheerplan is opgemaakt op basis van een inventarisatie van de bermen: welke plantensoorten zijn aanwezig tijdens de lente en zomer? Alle bermen kregen een score die bepalend is voor het maairegime:

 • Zeer voedselrijke bermen met snelgroeiende vegetatie worden 2 keer vervroegd gemaaid: één keer in mei en één keer vanaf 15 augustus. Hiervoor wordt een afwijking op het bermbesluit aangevraagd bij Agentschap Natuur en Bos.
 • Matig voedselrijke bermen worden gemaaid volgens het normale regime: vanaf 15 juni en vanaf 15 september.
 • Voedselarme bermen worden één keer gemaaid in het najaar.

Daarnaast is er in het bermbeheerplan extra aandacht voor bijzondere vegetatie zoals Zaagblad en Japanse Duizendknoop.

Dit bermbeheerplan is van toepassing op de bermen langs gemeentelijke wegen. Voor bermen langs gewestelijke wegen doen we beroep op het bermbeheerplan van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Groendienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 90 87
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u