Vergunning sterke drank

Toekomstige verstrekkers en schenkers van gegiste en/of sterke drank moeten vooraf een vergunning aanvragen bij de gemeente. Als je voldoet aan de gestelde eisen inzake hygiëne en moraliteit, levert de gemeente een vergunning af. Na ontvangst van deze vergunning en als je in orde bent met de overige formaliteiten (bijvoorbeeld: brandveiligheidsattest) tot opening van een (horeca)zaak, kan je starten met de uitbating.

Handelszaken die enkel drank verkopen zonder te schenken (zoals supermarkten ...) moeten geen vergunning tot het verstrekken en schenken van gegiste en/of sterke dranken aanvragen.

Voorwaarden

Wil je alcoholische dranken verstrekken en schenken, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • moraliteitsattest
  • hygiëneattest: Dit attest heeft betrekking op de reinheid, verlichting, verluchting en ruimte van de lokalen waar de dranken worden geschonken en verbruikt.

Dienst lokale economie

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 48
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u