Tombola

De wet van 31 december 1851 verbiedt het houden van loterijen en tombola's. Uitzonderingen op dit principe vormen tombola's of loterijen die bestemd zijn voor 'daden van godvruchtigheid of van weldadigheid of voor het openbaar nut'.

Procedure

Organiseer je een tombola in Beernem, dan moet je hiervoor toelating krijgen van het College van burgemeester en schepenen. Als het georganiseerd wordt op het grondgebied van meerdere gemeentes, dan moet je je aanvraag richten aan de Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Regelgeving

De wet bepaalt volgende zaken:

 • de publiciteit voor tombola's mag enkel in de gemeente en in de plaatselijke dag- en weekbladen. Deze reclame moet nauwkeurige inlichtingen verstrekken omtrent het doel van de tombola.
 • de loten mogen niet op de openbare weg en van deur tot deur aangeboden worden.
 • de trekking moet in het openbaar plaatshebben.
 • er moet duidelijk meegedeeld worden waar de prijzen kunnen afgehaald worden en tot wanneer.
 • afrekening van de tombola (bewijs van de aanwending van het batig saldo) moet voorgelegd worden aan het gemeentebestuur.
 • de vereniging moet controle toelaten aan de ambtenaar die met de plaatselijke controle van het verloop van de verrichtingen zal gelast worden, steeds en ongeacht het aantal en het tijdstip van die controles. Alle vereiste inlichtingen moeten verschaft worden.
 • De procureur des konings krijgt afschrift van de vergunning (met het oog op vervolging bij eventuele klachten).

Dienst lokale economie

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 48
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u