Klimaatacties gemeentebestuur Beernem

De gemeenteraad van Beernem besliste in de zitting van 20 februari 2020 om het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie (Covenant of Mayors for Climate & Energy) intergemeentelijk te ondertekenen. Beernem deed dit als deel van de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen waartoe ook de gemeenten Blankenberge, Damme, Knokke-Heist, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke behoren.

Meer info

Door de intergemeentelijke ondertekening van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie verbindt de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen zich ertoe om tegen 2030 volgende engagementen na te komen:

 • De uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op het gezamenlijk grondgebied tegen 2030 met ten minste 40% terug te dringen, met name door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
 • Haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering;
 • Een emissieberekening (CO2-nulmeting) en een beoordeling van de risico’s van en de kwetsbaarheid voor klimaatverandering uit te voeren als uitgangspunten voor het actieplan;
 • Het duurzaam energie- en klimaatplan (SECAP) binnen de twee jaar na de formele ondertekening van het Burgemeestersconvenant in te dienen;
 • De nodige middelen in te zetten om de vereiste acties te kunnen ondernemen;
 • Het maatschappelijk middenveld op het grondgebied actief te betrekken bij het opstellen van het klimaatactieplan;
 • Minstens elke twee jaar na indiening van het actieplan te rapporteren over de geboekte vooruitgang, met het oog op evaluatie, monitoring en verificatie.

Het duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 voor de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen werd in de zitting van 26 januari 2023 goedgekeurd door de gemeenteraad.

Op basis van dit omvangrijk actieplan maakte Beernem een beknopte actielijst die hieronder kan geraadpleegd worden onder downloads.

Milieudienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 25
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u