Hemelwater- en droogteplan Beernem

We krijgen steeds vaker te kampen met overstromingen, maar ook met periodes van langdurige droogte. Om een beter zicht te krijgen op de risicogebieden en de mogelijke oplossingen, maakte Aquafin een hemelwater- en droogteplan op voor de gemeente Beernem.

Dit hemelwater- en droogteplan beschrijft en verduidelijkt de toekomstvisie voor de waterhuishouding in Beernem. Het document bevat inleidend algemene informatie en de denkwijze waarop het plan gebaseerd is. Vervolgens wordt de hemelwatervisie voor de gemeente Beernem geschetst. Tot slot stelt het plan concrete acties en maatregelen voor die uitvoering geven aan deze visie voor de komende jaren.

Het plan is goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 april 2023.

Milieudienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 25
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u