Premie inzameling medisch afval voor veehouders

In de veeteeltsector voert de veehouder een aantal diergeneeskundige handelingen zelf uit, zoals vaccinaties en nabehandelingen. Het afval dat daarna overblijft, wordt beschouwd als medisch afval. De landbouwer moet dit op een correcte manier inzamelen.

De landbouwer kan hiervoor een premie krijgen.

Voorwaarden

De landbouwer moet beschikken over een geldig landbouwnummer en ondernemingsnummer en moet een geldige factuur kunnen voorleggen.

Procedure

Je kan de premie aanvragen via de dienst Landbouw (landbouw@beernem.be) of online via het e-loket.

Bedrag

Het bedrag van de premie is de helft van het factuurbedrag, met een maximum van € 50,00 per Beernemse landbouwer per jaar.

De uitbetaling gebeurt met het geld van de toelage van de adviesraad Landbouw. De adviesraad landbouw beslist over de toekenning van de toelage en het bedrag ervan. De toelage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd wanneer blijkt dat de factuur niet geldig is of indien er niet aan de voorwaarden is voldaan.

Landbouwdienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 23 11 85
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u