Kansspel in drankgelegenheid

Wil je in je drankgelegenheden een kansspel (bingo of one ball) plaatsen, dan moet je hiervoor voorafgaand een vergunning klasse C aanvragen bij de kansspelcommissie. De duur van de vergunningen is 5 jaar. Je betaalt een jaarlijkse bijdrage.

Wat is toegelaten?

Je mag maximum twee kansspelen in je zaak plaatsen en alleen Bingo en One-ball zijn toegelaten. De exploitatie van kansspelen is niet toegelaten in snacks.

Kansspelen geven de mogelijkheid om een geldprijs te winnen. Ze mogen dus niet verward worden met behendigheidsspelen, die aan de winnaars slechts het voordeel van extra gratis spellen verschaffen.

Enkel de kansspelen, goedgekeurd door de Kansspelcommissie, zijn toegelaten in cafés.

Meer info

Om een aanvraag voor een vergunning (klasse C) in te dienen, moet je een volledig ingevuld aanvraagformulier verzenden, vergezeld van :

 • Het advies van de burgemeester dat je café aan alle wettelijke voorwaarden voldoet of het bewijs dat je dit advies aangetekend hebt aangevraagd. Dit advies moet origineel zijn, getekend door de burgemeester of een gewettigd gevolmachtigde en moet zijn afgestempeld door de gemeente.
 • Een kopij van de statuten van je vennootschap als je een vennootschap hebt
 • Een origineel uittreksel uit het strafregister (enkel als je een buitenlander bent).
 • Het betalingsbewijs van de waarborg van 500€ binnen de vooropgestelde termijn .

De te gebruiken formulieren vind je hier terug. De ingevulde formulieren en bijlagen verzend je naar de Kansspelcommissie, Kantersteen 47, 1000 Brussel - tel. (van 9u tot 12u): 02/504 00 40, fax: 02/504 00 66, e-Mail: ksc.cjh@gamingcommission.be. We raden je aan dit aangetekend te doen.

Procedure

Bij de aanvraag van de vergunning moet je een attest van de burgemeester toe te voegen. De burgemeester verklaart via dit attest dat de drankgelegenheid voldoet aan alle wettelijke voorwaarden voor het uitbaten van een drankgelegenheid. Hiervoor moet je beschikken over:

 • een vergunning voor gegiste en/of sterke dranken en
 • een brandveiligheidsattest


Voor het bekomen van zo’n attest, meld je je bij de dienst bevolking. Die zal je aanvraag noteren en controleren of je beschikt over de vereiste vergunningen. Als de aanvraag in orde is, ontvangt je een attest ondertekend door de burgemeester.

Dienst lokale economie

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 48
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u