Pop-up horeca uitbating

Beernem is trots op de drive en het ondernemerschap van zijn inwoners, trots op de horeca die de beste ambassadeurs zijn van onze gemeente, trots op de creativiteit die onze gemeente doet bloeien.

Als gemeente willen we die creativiteit niet beknotten. Maar die creativiteit mag niet ten koste gaan van mensen die zich engageren om permanent iets op te starten in onze gemeente.

We willen er dan ook over waken dat tijdelijke initiatieven zich aan dezelfde spelregels houden als de vaste Beernemse spelers. Goede afspraken maken goede vrienden dus stelden we een horeca-charter op voor tijdelijke initiatieven (pop-ups).

Locatie

Heb je een locatie van de pop-up voor ogen? Dan maak je best een afspraak met de dienst lokale economie (lokale.economie@beernem.be, 050 28 91 48 ).

Eerst onderzoeken we de locatie:

 • Als je pop-up gehuisvest is in een pand waar al een horecafunctie is, volg je verder de regelgeving die voor iedere horecazaak van toepassing is. Lees punt 2 hieronder.
 • Als je locatie geen bestaande horecafunctie heeft, gaan we na of er een wettelijke afwijking mogelijk is voor tijdelijke uitbating.  Lees punten 1 en 2 hieronder.

Charter pop-up horeca uitbating

Elke pop-up horecazaak moet zich aan de afspraken van het Charter houden. Je kan het charter hieronder downloaden.

1. De gemeente heeft een charter opgemaakt dat van toepassing is op tijdelijke horecazaken (pop-ups)

 1. Jouw project dient aan deze voorwaarden te voldoen. Lees het charter (vanaf pagina 2) na en onderteken het.
 2. Volg deze praktische stappen
  1. Dien jouw project tijdig (minstens 4 maanden voor de opening van de pop-up) in via het e-loket met korte omschrijving van het concept, doelgroep, periode, locatie, openingsdagen/uren, plan van de locatie, commerciële capaciteit etc.
  2. We nodigen je uit voor een overleg over o.a. veiligheid, bereikbaarheid, parking... 
  3. Jouw project wordt, inclusief de adviezen uit dit overleg, voorgelegd ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen.
 3. Tijdens de opening van de uitbating waak je als ondernemer over de gemaakte afspraken en stuur je bij waar nodig. 
 4. Na het einde van de pop-up maken we een evaluatie op. 

2. Regelgeving die van toepassing is op tijdelijke en vaste horeca uitbatingen

 1. Schrijf je onderneming én vestiging van de tijdelijke uitbating in met de juiste activiteiten in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
 2. Vraag je drankvergunning aan via het e-loket.
 3. Vraag een brandpreventiecontrole aan bij de brandweer.
 4. Zorg ook dat je in orde bent met de overige wettelijke bepalingen voor het uitbaten van een horecazaak, zoals FAVV, Unisono, verzekeringen... Neem zeker eens de startersbrochure van Horeca Vlaanderen door.

Dienst lokale economie

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 23 11 85
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u