Ondernemingsloket

Het ondernemingsloket is het centrale contactpunt voor starters en bestaande ondernemingen om de administratieve formaliteiten te vervullen.

Begin je een eenmanszaak, dan moet je je eerst wenden tot een erkend ondernemingsloket. Voor een vennootschap is de eerste stap in de meeste gevallen de notaris, gevolgd door de neerlegging van de statuten bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Om je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen helemaal af te ronden, moet je daarna nog naar een ondernemingsloket gaan.

Een ondernemingsloket contacteren

Neem contact met een erkende ondernemingsloket. Je kan het ondernemingsloket vrij kiezen, waar je bedrijf gevestigd is, heeft geen belang. Klik hier voor een overzicht van de erkende ondernemingsloketten.

Wat doet een ondernemingsloket?

De ondernemingsloketten hebben volgende opdrachten:

 • de inschrijving van de handels- en ambachtsondernemingen en van de niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • de ondernemingen toelaten alle procedures en formaliteiten af te wikkelen die nodig zijn voor de toegang tot hun beroep en alle vergunningsaanvragen af te wikkelen die nodig zijn voor de uitoefening van hun activiteiten;
 • de verplichtingen en voorwaarden in verband met de volgende machtigingen controleren:
 • de ondernemersvaardigheden, d.w.z. de bewijzen voor de basiskennis bedrijfsbeheer, intersectorale beroepsbekwaamheid en/of sectorale beroepsbekwaamheid voor specifieke activiteiten;
 • de machtiging voor ambulante handel;
 • de machtiging voor kermisactiviteiten;
 • de beroepskaart voor vreemdelingen;
 • afleveren van uittreksels uit de KBO;
 • het innen voor rekening van de Schatkist van de administratieve rechten die verschuldigd zijn;
 • de gegevens van de syndici van verenigingen van mede-eigenaars inschrijven in de KBO;
 • erop toezien dat de ondernemingen informatie ontvangen over:
 • de te volgen procedures en formaliteiten voor de toegang tot de activiteiten;
 • de adresgegevens van de bevoegde instanties;
 • de middelen en voorwaarden om toegang te krijgen tot openbare registers en databanken met gegevens over dienstverrichters en diensten;
 • de rechtsmiddelen bij geschillen;
 • de adresgegevens van verenigingen of instanties waar de ondernemingen praktische bijstand kunnen krijgen. 

Dienst lokale economie

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 48
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u