Gratis huisvuilzakken bij medische of financiële problemen

Inwoners met bepaalde medische problemen en inwoners met financiële problemen hebben recht op 1 rol grote of twee rollen kleine huisvuilzakken per kalenderjaar. De personen moeten in Beernem gedomicilieerd zijn en thuis wonen.

Wie heeft recht op gratis huisvuilzakken?

 • Personen die lijden aan chronische incontinentie
 • nierpatiënten die thuis gedialyseerd worden
 • stomapatiënten
 • personen met een tegemoetkoming voor personen met een handicap, mits voorlegging van een attest van de F.O.D. Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat de persoon recht heeft op een Integratietegemoetkoming of een Inkomens Vervangende Tegemoetkoming en waarvan het inkomen < of = aan de armoedegrens (indicator AROP)
 • personen met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
 • personen met een leefloon of equivalent leefloon (OCMW)
 • personen die onder de armoedegrens leven

De personen moeten in Beernem gedomicilieerd zijn, thuis wonen en het vereiste attest kunnen voorleggen (bv. een recent medisch attest, een attest van FOD Sociale Zekerheid en meest recente aanslagbiljet, een attest van de Rijksdienst voor Pensioenen, een attest van het OCMW). Onderaan dit nieuwsbericht kan je een medisch attest downloaden dat je kan laten invullen door de geneesheer.

Denk je in aanmerking te komen? Twijfel niet en neem contact op met het Sociaal Huis voor meer informatie.

Sociaal huis

Bloemendalestraat 130
8730 Beernem

tel.050 78 82 40
Open:

Op maandag, donderdag en vrijdag maak je eerst een afspraak op 050 78 82 40.

 • Maandag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 15.30 u
 • Donderdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 15.30 u
 • Vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u 

Op dinsdag en woensdag ben je welkom zonder afspraak.

 • Dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • Woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u