Rommelmarkten en soortgelijke manifestaties

Deze manifestaties verenigen vaak particuliere en professionele verkopers en kunnen enkel doorgaan onder volgende voorwaarden:

  • de professionelen moeten beschikken over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (= de vroegere leurkaart).
  • ze laten particulieren toe om hun goederen te verkopen die ze niet gekocht, geproduceerd of vervaardigd hebben met de bedoeling ze te verkopen.
  • het aantal deelnames van particulieren aan rommelmarkten wordt niet beperkt, maar ze moeten wel occasioneel blijven. Buiten dit kader wordt de particulier handelaar, eventueel in bijberoep, en dient hij alle verplichtingen eigen aan het statuut na te komen.
  • de verkopen moeten georganiseerd of toegelaten zijn door het college van burgemeester en schepenen.

Dienst lokale economie

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 23 11 85
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u