Standplaats openbaar domein - ambulante handel

Wil je een standplaats innemen op een plaats van het openbaar domein om ambulante activiteiten uit te oefenen, dan moet je dit voorafgaand schriftelijk aanvragen aan het college van burgemeester en schepenen. In deze aanvraag vermeld je:

 • de plaats
 • de aard van de producten of diensten die je wil verkopen
 • de datum en duur van de verkoop

In bijlage voeg je de machtiging ambulante activiteiten (= de vroegere leurkaart).

Dit geldt ook voor ambulante handel op rondreizende wijze, d.w.z. ambulante activiteiten uitgeoefend met behulp van een motorvoertuig (bv. ijsventers, soepboeren, ...).

De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere redenen:

 • redenen van openbare orde
 • redenen van volksgezondheid
 • bescherming van de consument
 • activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen
 • eerder niet betaalde machtigingen

Dienst lokale economie

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 48
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u