Meldpunt vossenschade

Vos

De vos is het grootste natuurlijke roofdier in Vlaanderen. Vossen vormen een belangrijke schakel in de natuur. Vossen zijn opportunisten en eten wat het makkelijkst te vinden of te vangen is. Hiertoe behoort ook het pluimvee dat we in hokken en rennen onderbrengen.

Slaagt een vos er in een kippenren binnen te dringen, dan wordt zijn jachtinstinct – door de paniekerige dieren die niet kunnen wegvluchten – zo geprikkeld dat hij meer dieren doodt dan hij kan opeten.

De schade die de vossen aan pluimvee toebrengen is te voorkomen door kippen, eenden, ganzen en andere dieren beter af te schermen. Dit kan onder meer door de dieren ’s avonds onder te brengen in een afgesloten nachthok.

Meldpunt vossenschade

Onze gemeente organiseert in samenwerking met Hubertus Vereniging Vlaanderen een elektronisch meldpunt vossenschade waarop je elk schadegeval kan noteren. Door deze melding draag je bij tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de vossenproblematiek en kan de gemeente deze problematiek beter opvolgen.

Kippen als lekkere hapjes

Vermijd dat vossen je pluimvee doodbijten. Voor tips, bekijk het boekje 'Pest dat dier mij' vanaf pagina 32.

Meer info

Meer informatie vind je hieronder in de folder ‘Beter voorkomen dan genezen’ en het boekje 'Pest dat dier mij'.

Milieudienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 25
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u