Rattenbestrijding

De rat is één van de meest voorkomende diersoorten op aarde. Ratten kan men overal aantreffen: in en nabij woningen, schuren, rioleringen maar ook in het open veld, langs water, …

Waarom bestrijden?

Ratten veroorzaken schade door te knagen aan houtwerk, elektrische leidingen, pvc-buizen en voedingsproducten, maar ook door graafwerken onder funderingen of vloeren. Ze brengen schade toe aan oevers van grachten, aan het profiel van de waterlopen en aan landbouwgewassen en drainagesystemen. Bovendien kunnen verzakkingen van de landbouwgronden leiden tot ongevallen met landbouwmachines en kunnen zelfs wegen ondermijnd worden. En ze kunnen ziektes verspreiden.

Rattenbestrijding op privédomein

De belangrijkste preventiemaatregel die je kan nemen, is ervoor zorgen dat ratten geen voedsel kunnen vinden. Enkele tips:

 • geen etensresten laten rondslingeren
 • vuilniszakken bij voorkeur de ochtend van de ophaling buiten zetten
 • organisch afval in en niet naast het compostvat/bak deponeren en het vat bij voorkeur op een harde ondergrond plaatsen (let wel: geen bereide etensresten in compostvat/bak doen)
 • berg dierenvoeders op in afsluitbare vaten of containers
 • bij voorkeur de dieren ’s morgens voederen zodat er ’s nachts geen voedsel achter blijft
 • in volières best voor harde bodem zorgen of een gaardraad in de bodem inwerken
 • verluchtingskokers en –raampjes, afvoerpijpen en rioolputten afschermen met een draad of rooster
 • achtergebleven gewassen of vruchten op het land verwijderen of tijdig inploegen

 
Indien nodig, kan je de ratten verdelgen door gebruik van vallen en/of door gebruik van giftig lokaas. Belangrijk bij het verdelgen van ratten: volhouden! Als het rattenvergif is verdwenen, vul je het opnieuw aan met nieuw rattenvergif. Zolang het rattenvergif verdwijnt, zijn er ratten die het vergif opeten. Blijft je lokaas onaangeroerd, dan mag je ervan uitgaan dat het probleem is opgelost.
 
Je kan rattenvergif aankopen bij een lokale handelaar of in het gemeentehuis bij het onthaal. Giflokazen zijn ook verkrijgbaar in de lokale handel (o.a. tuincentra).

Als je ondanks deze tips toch nog (sporen van) ratten bemerkt, kan je de hulp inroepen van onze gemeentelijke rattenverdelger die je met raad en daad zal bijstaan. Neem hiervoor contact op met de Milieudienst.

Rattenbestrijding op openbaar domein

De muskusrat komt veel voor in de buurt van grachten en kanalen. Door de intensieve bestrijding van de muskusrat komt deze soort niet meer voor op het grondgebied van Beernem. De gemeentelijke rattenverdelger voert regelmatig inspecties uit langs beken, sloten en waterpartijen. Zo wordt voorkomen dat de muskusrat zich opnieuw op ons grondgebied zou kunnen vestigen.

De aanwezigheid van muskusratten of bruine ratten op openbaar domein (baangrachten, plantsoenen,...) en gemeentelijke eigendommen kan je melden bij de Milieudienst.

Milieudienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 25
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u