Kadaster

U kunt bij het kadaster terecht om een uittreksel uit het kadastraal plan en/of de kadastrale legger op te vragen. Hiermee verneemt u:

  • wie eigenaar is van een perceel (grond of gebouw)
  • wat de oppervlakte, het perceelnummer en het kadastraal inkomen is van een perceel

Meer info

Gewestelijke Directie van het Kadaster
Koning Albert I-laan 1/5 bus 3, 8200 Brugge
tel. 0257 82 300
fax. 0257 97 957
dir.kad.west-vl.uittreksels@minfin.fed.be


Loket  inlichtingen (2 de verdieping): open van ma. tot vr. 9.00-12.00 u en 13.30 -16.00 u, schoolvakanties: enkel voormiddag

Procedure

U richt de aanvraag schriftelijk (brief, fax, e-mail) aan de Gewestelijke Directie van het kadaster, dienst kadastrale uittreksels. Dit is tegen betaling.

Mondelinge inlichtingen (kosteloos en zonder schriftelijke aanvraag) kunnen aan het loket enkel worden bekomen door eigenaars en huurders. Ze kunnen enkel de gegevens verkrijgen die voorkomen op een uittreksel uit de kadastrale legger van de goederen die ze bezitten of huren.

Ruimtelijke ordening en huisvesting

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 21
Open:

Maak online een afspraak (klik hier om een afspraak te maken). Op dinsdag ben je welkom zonder afspraak tussen 8.30 en 12.00 u en tussen 13.30 en 18.30 u.