Bodemattest

Naar aanleiding van de verkoop van een eigendom moet de verkoper per kadastraal perceel een bodemattest voorleggen aan de koper. Het bodemattest biedt rechtszekerheid voor de koper: het attest vermeldt immers of voor het perceel in kwestie verontreiniging werd vastgesteld, en zo ja, welke maatregelen er verder moeten getroffen worden.

Is een bodemattest verplicht?

Een bodemattest moet je (wettelijk) verplicht aanvragen. De notaris doet dit en zal voorafgaand de noodzakelijke informatie opvragen bij de milieudienst. Er zal daarbij onderzocht worden of

  • op je grond een inrichting gevestigd is of was waarop een bodembedreigende activiteit werd uitgevoerd, opgenomen in de VLAREBO-lijst 
  • er zich een calamiteit heeft voorgedaan
  • het betreffende perceel reeds in het grondeninformatieregister is opgenomen.

Is dit het geval, dan moet er in de meeste gevallen een bodemonderzoek worden uitgevoerd door een bodemsaneringsdeskundige.

Het aanvraagformulier voor een bodemattest kan je hieronder downloaden.

Milieudienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 25
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u