GROS

Logo GROS

GROS staat voor de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en lokale Solidariteit. Dit is het overleg- en adviesorgaan binnen de gemeente dat advies geeft aan het College van Burgemeester en Schepenen omtrent ontwikkelingssamenwerking (internationale solidariteit) en lokale solidariteit (o.a. kansarmoede).

De doelstelling van de GROS is om bij te dragen aan:

  • een verdraagzame, solidaire, respectvolle en multiculturele samenleving
  • een objectieve beeldvorming over het Zuiden en Noord-Zuidverhoudingen
  • een gemeentelijk beleid met oog voor de structurele aspecten van de Noord-Zuidproblematiek

Klik hier voor een rechtstreekse link naar de Facebookpagina van de GROS.

Bekijk hier de samenstelling van de GROS.

Meer info

Steek je ook graag een handje toe? Of wil je meer uitleg over de GROS en waar de vrijwilligers mee bezig zijn? Geef dan een seintje aan de voorzitter of aan de secretaris (= ondersteunend ambtenaar).

Noord-Zuiddienst

Sociaal Huis
Bloemendalestraat 130
8730 Beernem

tel.050 28 91 45
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u