Gemeentelijke visie/beleid

We zijn in onze gemeente rijk aan inwoners met een Noord-Zuid overtuiging, inwoners die een band hebben met één of ander project in het Zuiden en dat wil het gemeentebestuur versterken.

Wat zijn de doelstellingen van het gemeentebestuur in het kader van Noord-Zuid?

 • Betrokkenheid van de bevolking
 • bewustmaking, educatie, sensibiliseren en informeren (via o.a. sprekers, scholenpakketten, een Mondiale Dag, enz.)
 • Duurzaamheid
  • Duurzaam aankoopbeleid(bvb. van dienstkledij): milieubewust en fairtrade
  • Ethisch beleggen
  • FairTrade titel
 • Ruime solidariteit: bij noodhulpsituaties, met vluchtelingen, …
 • Ondersteuning van de GROS: coördinatie en bevorderen van overleg tussen diverse lokale initiatieven rond Noord-Zuid


Tijdens de komende jaren wordt ernaar gestreefd om 0,7 % van de begroting te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. In de meerjarenplanning van het gemeentebestuur werd een groeiplan opgenomen.

Noord-Zuiddienst

Sociaal Huis
Bloemendalestraat 130
8730 Beernem

tel.050 28 91 45
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u