Fiscale attesten kinderopvang

Als ouder kan je de kosten voor de opvang van je kinderen aftrekken van je belastbaar inkomen. Dat wil zeggen dat je deze uitgaven in mindering kan brengen van je belastbaar inkomen. Ook de kinderopvang georganiseerd door scholen, speelpleinwerking, het jeugdwerk en activiteiten in de sportsector zijn aftrekbaar.

Om deze kosten te kunnen aftrekken van de belastingen, hebben ouders een fiscaal attest nodig. Sinds dit jaar worden deze fiscale attesten automatisch afgeleverd aan de overheid.

Met praktische vragen over de (attesten van) initiatieven van ons gemeentebestuur, kan je terecht bij de organiserende dienst.

Meer info

Voor gedetailleerdere informatie kan je contact opnemen met het contactcenter van de federale overheidsdienst financiën op 02/ 572 57 57.

Voorwaarden

Onder volgende voorwaarden zijn de kosten van kinderopvang fiscaal aftrekbaar:

  • De kosten zijn betaald aan een instelling of opvangvoorziening die hiervoor erkend is door een openbaar bestuur.
  • Het gaat om kosten voor kinderopvang buiten de normale lesuren. Het gaat dus over vrijetijdsinitiatieven tijdens de schoolvakanties, in het weekend, op vrije dagen, op woensdagnamiddagen, maar ook om alle opvanginitiatieven voor de aanvang van de lessen, na de normale lesuren en eventueel opvang tijdens de middagpauzes. (Let op: lidgeld komt niet in aanmerking.)
  • Enkel voor opvang voor kinderen onder de 14 jaar en voor kinderen met een zware handicap onder de 21 jaar.
  • Kosten voor opvang van kinderen die ten laste zijn

Er is een maximum aftrekbaar bedrag per opvangdag per kind.

Jeugddienst

Gemeentehuis Beernem
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 34
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u