Geluidsopnames gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

We nemen elke zitting van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op. Eerstdaags na de zitting staat het audioverslag online. Zo kan je ook thuis volgen wat er in de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn gezegd is.

Klik hier voor een rechtstreekse link naar het audioverslag.