Premie randenbeheer

Randenmaaier

Onderhoud 1-meter teeltvrije zone

Door de invoering van de 1-meter teeltvrije zone langs grachten, waterlopen, meren, bekkens (hierna kortweg 'waterlopen' genoemd) heerst er meer dan ooit de vraag “Hoe onderhoud ik deze strook?”. In deze teeltvrije zone langs waterlopen moet je een afstand van 1 meter in acht nemen waarop je geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen mag gebruiken, maar waarop je ook geen grondbewerkingen mag uitvoeren.

De regelgeving bestaat sinds 2014, maar de terreincontroles lieten op zich wachten. Sinds februari 2018 kwam hier verandering in en worden er controles uitgevoerd binnen de focusgebieden op het al dan niet aanwezig zijn van deze 1-meter teeltvrije zone. Om welke waterlopen het gaat kan je terug vinden via het e-loket van departement landbouw en visserij.

De vraag naar hoe men deze teeltvrije zone moet onderhouden is alleen nog maar toegenomen. Hoe moeten de randen dan wel beheerd worden zodat bramen en onkruiden onder controle worden gehouden?

Het niet onderhouden van de randen is geen optie. Hierdoor verruigen de randen en komen er onkruiden van in de berm door naar het perceel. Maaien met afvoer is de enige oplossing die op termijn zorgt voor een goed ontwikkelende vegetatie zonder probleemonkruiden. Maar niet iedereen heeft een maaier die geschikt is om dergelijke werkzaamheden uit te voeren. Met het Agrobeheercentrum willen we een oplossing bieden aan zowel boseigenaar, landbouwers als bewoners in het buitengebied om hun randen te kunnen beheren zonder gebruik te maken van herbiciden.

Premie maaibeheer

Om het maaien van de 1-meter teeltvrije zone langs waterlopen te stimuleren kan je in de gemeenten Beernem, Oostkamp, Ruiselede en Wingene genieten van een gemeentelijke premie die de landbouwers ondersteunt om hun 1-meter teeltvrije zone te onderhouden. Landbouwers kunnen de werken zelf uitvoeren of beroep doen op derden.

De voornaamste krachtlijnen van de subsidieregeling zijn:

  • Enkel landbouwers die beschikken over een landbouwnummer en aangifte doen bij de Vlaamse Landmaatschappij komen in aanmerking voor het subsidieregeling.
  • Het reglement is van toepassing op alle perceelsranden langs oppervlaktewaterlichamen en binnengrachten van zowel private als baangrachten
  • Enkel maaien met afvoer van het maaisel wordt gesubsidieerd
  • Randen die al onder een beheeroverkomst van de Vlaamse Landmaatschappij vallen, komen niet in aanmerking.
  • Maximaal 2 maaibeurten per jaar komen in aanmerking voor de subsidie.

Het reglement en het aanvraagformulier kan je onderaan downloaden. 

Randenmaaier van het leaderproject van Midden West-Vlaanderen  aan een voordeling tarief

Het maaien kan gebeuren met de aangepaste klepelmaaier op arm die het maaisel kan wegblazen op de akker. Niet enkel randen langs waterlopen, maar ook bosranden, dreven en randen tussen percelen of langs grachten kunnen op deze manier onderhouden worden. Ook voor het klepelen van landschappelijke hagen kan de machine ingezet worden. 

Afhankelijk van de teelt kan de maaier voor de inzaai of na de oogst ingezet worden. Bij maispercelen kunnen we ook tussen de mais door rijden. De tractor wordt op smal spoor gezet zodat tussen de rijen kan gereden worden om zo de kant proper te maaien.

Dankzij de financiële steun vanuit Leader, en de betrokken gemeentebesturen, kan de kostprijs tijdens de duur van het project beperkt worden. Er wordt een kostprijs aangerekend per uur. Deze prijs omvat alle kosten voor de maaier en de bediening ervan. Daarnaast wordt er ook een aanrijvergoeding per dossier aangerekend.

Meer info

Of schrijf je in op de website www.randenmaaier.be

Landbouwdienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 23 11 85
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u