naar inhoud

Openbaarheid van bestuur

Elke burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van verkrijgen.

 

Procedure

Aanvraag

Je dient de aanvraag schriftelijk in (per brief, e-mail,...), gericht aan de algemeen directeur. In de aanvraag vermeld je:

  • je naam en adres (en gebeurlijk de naam en adres van de persoon voor wie je de aanvraag doet)
  • over welke documenten het gaat
  • de vorm waarin je het bestuursdocument wil ontvangen (digitaal, papier...)

 

Behandeling van de aanvraag

De aanvraag tot openbaarmaking moet uiterlijk binnen 15 kalenderdagen, na registratie van de aanvraag, beantwoord worden. Een verlenging van de antwoordtermijn tot 30 dagen is slechts mogelijk in twee gevallen:

  • als de opgevraagde informatie moeilijk op zo'n korte tijd verzameld kan worden
  • als de toetsing aan de uitzonderingsgronden een langere termijn vereist.

De verlengingsbeslissing wordt binnen de oorspronkelijke termijn van 15 dagen kenbaar gemaakt.

 

Beroep tegen de beslissing

Tegen de beslissing kan je beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, waarvan het secretariaat gevestigd is bij de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, Afdeling Kanselarij, Boudewijnlaan 30, bus 20, 1000 Brussel.

Je beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen om beroep in te stellen. De termijn begint te lopen op de dag nadat de beslissing is verstuurd.

Regelgeving

Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur

Dienst Communicatie en ICT

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 90 71
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u