Hondenweides

Onze fotomodellen!!! #igbeernem #hondenspeelweide #scoutsbeernem

Elke gezonde hond moet zich eens kunnen uitleven. Daarom zijn er twee hondenweides in Beernem.

Hondenweide Overleiestraat

Locatie: Overleiestraat, Sint-Joris

Opening op 1 juni!

Je vindt de hondenweide op wandelafstand van het dorp, langs het kanaal vlak bij de voetbalvelden. De honden kunnen hun energie kwijt op het open grasveld met heuvel en tunnel. Daarachter ligt een stuk (geboorte)bos. Voor de baasjes is er een bankje.

De hondenweide is open van zonsopgang tot zonsondergang. Baasjes rapen hondenpoep op en kunnen dit achterlaten in de hondenpoepzuil. Agressieve, bijtende, loopse of zieke honden zijn niet welkom.

Je vindt het uitgebreide reglement onderaan deze pagina.

Hondenzone Bulskampveld

Locatie: Bulskampveld, naast parking 't Aanwijs

Onder beheer van Agentschap voor Natuur en Bos

De hondenzone in Bulskampveld is vlot bereikbaar en beslaat 1,25 hectare. Bij het aanleggen ervan hield het ANB rekening met de ecologische draagkracht van het gebied en ook met de andere natuurbezoekers.

De hondenzone is geen hondentoilet. ‘Ongelukjes’ moeten dan ook worden opgeruimd. Neem deze zakjes dan ook mee of drop ze in de voorziene vuilnisbak. Zo kan iedereen genieten van een mooie hondenzone.

In de rest van het gebied zijn honden ook welkom maar moeten ze aan de leiband.

Regelgeving

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Een hondenloopweide is een omheind terrein op openbaar domein waar honden vrij kunnen rondlopen in een natuurlijke omgeving.

De gebruikers van een hondenloopweide dienen de regels na te leven van het reglement. Dit
reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en is in vereenvoudigde vorm te lezen op het toegangsbord aan de ingang van de hondenloopweide. Wie gebruik maakt van de hondenloopweide, wordt geacht akkoord te gaan met dit reglement en dit na te leven.

Artikel 2

Het gemeentebestuur voorziet de nodige infrastructuur (omheining, poort, infobord, speeltoestellen voor honden, zitbanken, vuilbak …) waar iedere gebruiker zorg voor dient te dragen.

Artikel 3

Elke begeleider is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hond onder zijn begeleiding en voor de schade die zijn hond aanricht aan derden of andere honden. De hond mag geen beschadigingen aan de infrastructuur toebrengen of kuilen graven.

Artikel 4

Begeleiders jonger dan 14 jaar zijn niet toegelaten op de losloopzone, tenzij in gezelschap van een verantwoordelijke volwassene.

Artikel 5

De losloopweide is niet toegankelijk voor zonsopgang en na zonsondergang.

Artikel 6

Geluidsoverlast in en rond de hondenloopzone is verboden. Als begeleider moet je alle nodige maatregelen treffen opdat je hond door aanhoudend geblaf of gejank, geen hinder zou veroorzaken voor de omgeving.

Artikel 7

De hondenloopweide is bedoeld voor honden en hun begeleiders. De hondenloopweide is geen kinderspeeltuin. Ouders blijven steeds verantwoordelijk voor hun kinderen.

Artikel 8

Honden blijven aangelijnd tot in de hondenloopzone. Enkel binnen de omheining kunnenhonden vrij loslopen.

Artikel 9

Elke hond is welkom behalve :

  • agressieve of bijtende honden
  • onverzorgde honden
  • honden die loops zijn
  • honden met een duidelijk waarneembare ziekte of die drager zijn van een besmettelijke ziekte, vlooien of andere parasieten
  • gekwetste honden

Artikel 10

Elke hond is verplicht drager van een halsband of een gelijkaardig harnas zodat de hond op elk ogenblik door de begeleider bij zich kan worden genomen of aangelijnd. Een muilband is niet
verplicht. Elke begeleider dient zelf te oordelen of het aangewezen is zijn hond te muilbanden.

Artikel 11

De toegangspoorten van het sas moeten altijd gesloten worden. Let er bij het verlaten van de weide op dat er geen andere honden mee naar buiten glippen.

Artikel 12

De veiligheid van mens en hond mag niet in gevaar gebracht worden. Hou steeds rekening met de andere gebruikers. Als er al een hond aanwezig is op de weide, vraag dan aan zijn begeleider of het stoort dat jouw hond erbij komt. Hou je hond altijd in de gaten en laat je hond nooit alleen. Teveel honden op de weide kan leiden tot gevechten. Bij aanhoudend geblaf, agressief gedrag of bijten of op verzoek van politie of gemachtigd ambtenaar moet de hondenloopweide onmiddellijk verlaten worden.

Artikel 13

Let op met voeding en speelgoed: dit kan bezitsgedrag en conflicten of agressie met zich meebrengen. Hondensnoepjes kan je gebruiken als je je hond wil belonen, maar geef nooit voedsel aan andere honden zonder de toelating van de eigenaar. Maak zelf de inschatting of speelgoed gebruiken wenselijk is. Is het te druk in de speelweide of lokt het speeltje reactie uit bij andere honden, berg het dan terug op.

Artikel 14

Hondenpoep en afval opruimen is verplicht. Hondenpoep kan je deponeren in de aanwezige hondenpoepzuil. Elke begeleider moet verplicht voldoende hondenpoepzakjes bij zich hebben. Deze zakjes moet op verzoek getoond worden aan de politie of de gemachtigde ambtenaar van de gemeente.

Artikel 15

Elke vorm van mishandeling van de hond is ten strengste verboden. Behandel je hond zoals het hoort.

Artikel 16

Het is verboden te picknicken op de hondenloopweide of de hondenloopweide te gebruiken voor andere evenementen.

Artikel 17

Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de door de honden aan derden of andere honden aangerichte schade.

Artikel 18

Tijdens het onderhoud van de hondenloopweide door de gemeentediensten is de weide niet toegankelijk.

Artikel 19

Bij schade of calamiteiten moet je contact opnemen met het gemeentebestuur.

Groendienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 90 87
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u