Info rond vrijwilligerswerk

In 2005 werd een wet rond vrijwilligerswerk goedgekeurd om de vrijwilliger te beschermen. Daarin staan bepalingen omtrent de informatieplicht van de organisatie, de aansprakelijkheid van vrijwilliger en organisatie, de verzekering, arbeidsrecht, vergoedingen voor vrijwilligerswerk en bepalingen rond uitkeringsgerechtigde vrijwilligers. 

Je vind toegankelijke info over vrijwilligers en vrijwilligerswerk op www.vlaanderenvrijwilligt.be.