Info rond vrijwilligerswerk

Er is een vrijwilligerswet die de vrijwilliger beschermt. Daarin staan bepalingen omtrent de informatieplicht van de organisatie, de aansprakelijkheid van vrijwilliger en organisatie, de verzekering, vergoedingen voor vrijwilligerswerk en bepalingen rond uitkeringsgerechtigde vrijwilligers. 

Je vind toegankelijke info over vrijwilligers en vrijwilligerswerk op www.vlaanderenvrijwilligt.be.