Omgevingsvergunning

Een woning verbouwen, een rij hoogstammige bomen vellen, een carrosseriebedrijf bouwen en exploiteren, een verkaveling ontwikkelen, een propaangastank plaatsen … Dit kan mits je de nodige stedenbouwkundige en milieuvergunningen aanvraagt. Deze vergunningen worden gebundeld in 1 omgevingsvergunning. De stedenbouwkundige en de milieuaspecten van een project zullen dus tegelijk beoordeeld worden.

Procedure

Je vraagt de omgevingsvergunning (vergunning of melding) aan via het Omgevingsloket. Voor architecten, studiebureaus, … verloopt de volledige procedure (aanvraag en behandeling) digitaal. Particulieren kunnen per uitzondering hun aanvragen nog op papier indienen, hoewel de volledige behandeling digitaal moet gebeuren. Je kan hiervoor een afspraak maken met de dient Omgeving.

Binnen de vergunningsplicht is er een onderscheid tussen de gewone procedure en vereenvoudigde procedure. Daarnaast bestaat er een meldingsplicht.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning is een gemeentelijke retributie vastgesteld.

Deze werkwijze biedt meerdere voordelen

  • De milieuvergunning van bepaalde duur zal een omgevingsvergunning van onbepaalde duur worden. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning;
  • De aanvrager kan, indien dit tijdens de procedure nodig zou blijken, onder bepaalde voorwaarden, de aanvraag nog wijzigen, zodanig dat niet elk probleem tot het heropstarten van de volledige procedure leidt;
  • Bij ingewikkelde projecten, kan er op vraag van de initiatiefnemer, een projectvergadering georganiseerd worden met de verschillende overheden;
  • De digitale manier van werken maakt de procedure eenvoudiger, sneller en efficiënter.

Meer info en digitaal indienen van je dossier

www.omgevingsloket.be

Openbare onderzoeken in Beernem

Klik hier voor een rechtstreekse link naar de openbare onderzoeken in Beernem.

Ruimtelijke ordening en huisvesting

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 21
Open:

Maak online een afspraak (klik hier om een afspraak te maken). Op dinsdag ben je welkom zonder afspraak tussen 8.30 en 12.00 u en tussen 13.30 en 18.30 u.