IBA plaatsen

Het zoneringsplan bepaalt waar een IBA (individuele behandeling afvalwater) geplaatst moet worden in de toekomst.

Ingevolge de gemeenteraadsbeslissing dd. 30/06/2009 worden de IBA’s in de gemeente (onder bepaalde voorwaarden) geplaatst op kosten van het gemeentebestuur door een aannemer die door het gemeentebestuur is aangesteld.

In Beernem moeten in totaal zo’n 450 IBA’s geplaatst worden. Jaarlijks wordt hiervoor een budget voorzien. Gezien niet alle IBA’s tegelijkertijd kunnen geplaatst worden, stellen we prioriteiten.

a) Bij nieuwbouw of verbouwing:

Nieuwbouw of verbouwingswerken met wijzigingen aan de private riolering zijn bijkomende vervuilingen. Deze worden prioritair aangepakt.
Vermeldt jouw bouwvergunning dat je een IBA moet plaatsen, dan kan je best contact opnemen met de dienst infrastructuur en mobiliteit. Een afkoppelingsdeskundige komt dan bij jou langs, maakt een plan op van de te realiseren situatie en er wordt een overeenkomst gesloten tussen jou en het gemeentebestuur met de wederzijdse rechten en plichten.

b) Gemeentelijke projecten:

Daarnaast definieert de gemeente projectgebieden waar een hele reeks IBA’s gestoken worden. We geven voorrang aan waterwingebieden en milieugevoelige gebieden. Een afkoppelingsdeskundige komt dan bij jou langs, maakt een plan op van de te realiseren situatie en er wordt een overeenkomst gesloten tussen jou en het gemeentebestuur met de wederzijdse rechten en plichten.

Infrastructuur en mobiliteit

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 21
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u