Zoneringsplan

Waar in de gemeente wordt er in de toekomst nog riolering aangelegd (= collectieve zuivering) en waar worden IBA’s (= Individuele Behandeling Afvalwater) voorzien?

De keuze voor collectieve of individuele zuivering is gebaseerd op een economische afweging van beide keuzes, rekening houdend met de lokale specifieke omstandigheden. Het resultaat hiervan is het zoneringsplan.

Alle woningen binnen de gemeente werden ingedeeld in drie categorieën.

  • Een eerste zone (oranje gearceerd) is het kerngebied waar overal riolering aanwezig is, aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie.
  • In een tweede zone (groen ingekleurd) is er ofwel géén riolering aanwezig of is de aanwezige riolering nog niet aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie.
    Hier zal in de toekomst een gescheiden stelsel aangelegd worden in de straat of het bestaande stelsel aangesloten worden op een waterzuiveringsstation.
  • In de derde zone (rood ingekleurd) is er geen riolering aanwezig en zal het afvalwater in de toekomst gezuiverd worden door het plaatsen van een IBA. Dit gebeurt sinds 1 januari 2007 onder bepaalde voorwaarden door het gemeentebestuur.


Om te bekijken in welke zone jouw woning gelegen is kan je de website van de Vlaamse MilieuMaatschappij raadplegen.

Ruimtelijke ordening en huisvesting

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 21
Open:

Maak online een afspraak (klik hier om een afspraak te maken). Op dinsdag ben je welkom zonder afspraak tussen 8.30 en 12.00 u en tussen 13.30 en 18.30 u.