Overwelven grachten

Landbouwers of particulieren die een nieuwe toegang tot een perceel wensen, kunnen een gedeelte van een gracht laten overwelven onder de voorwaarden die bepaald zijn in het reglement dat je hieronder kan downloaden. De belangrijkste principes zijn:

 • Er wordt per kadastraal perceel één overwelving toegestaan met een maximale breedte van 5 meter.
 • Op gemotiveerd verzoek kan het college van burgemeester en schepenen hiervan afwijken (vb. toegang voor landbouwvoertuigen). De lengte van 10 m mag in elk geval niet overschreden worden.


Waterproblematiek

De reden voor deze maximale lengte is dat overwelvingen zo kort mogelijk moeten zijn om het oppervlaktewater alle kansen te geven om te infiltreren. Het is namelijk verboden baangrachten geheel of gedeeltelijk te dempen of te beschoeien met materialen die de infiltratie van water in de bodem kunnen tegenwerken.

Op die manier kunnen we de waterproblematiek in onze gemeente verder aanpakken. Als gevolg van deze richtlijnen leggen we in nieuwe straten, waar mogelijk, terug open grachten aan en maken we in sommige bestaande straten de grachten terug open.

Procedure

 • Je dient een aanvraag in bij de dienst infrastuur en mobiliteit
 • We contacteren je voor een bezoek ter plaatse
 • Na goedkeuring van de aanvraag maken we een raming van de kostprijs op (voor aankoop materiaal)
 • De dienst infrastructuur en mobiliteit realiseert de overwelving.

Bedrag

Voor de inbuizingen en overwelvingen worden de materialen (bv. de betonbuizen, kopmuren…) aangeleverd op kosten van de aanvrager. Het werk wordt uitgevoerd door de dienst infrastructuur en mobiliteit.

Bij beschadiging van de inbuizing of overwelving zullen de kosten van de materialen én werkuren doorgerekend worden aan de aanvrager, of indien bekend, aan de dader.

Landbouwdienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 23 11 85
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u