Riolering: huisaansluiting

Een huisaansluiting is een verbindingsriolering tussen een private riolering (vb. van de woning) en de gemeentelijke riolering. Deze huisaansluiting is nodig om het regen- en/of het afvalwater van het private domein te kunnen afvoeren naar de stadsriolering. Meer info over riolering vind je hier.

De werken worden uitgevoerd door een aannemer die door de aanvrager is aangesteld.

Procedure

Voor de realisatie van een huisaansluiting ga je best als volgt te werk:

 • Neem contact op met de dienst infrastructuur en mobiliteit om een aanvraag in te dienen.
 • Je wordt gecontacteerd voor een bezoek ter plaatse als de situatie niet geheel duidelijk is of als de aansluiting niet evident is.
 • Wanneer je de toelating ontvangen hebt, mag je de huisaansluiting laten uitvoeren door je aannemer.
  Wanneer de werken hinder meebrengen voor het verkeer moet je hiervoor een signalisatievergunning aanvragen.
 • Je verwittigt de dienst infrastructuur en mobiliteit van de datum van uitvoering van de werken.

Bedrag

De kosten  van deze werken zijn volledig ten laste van de aanvrager.

Infrastructuur en mobiliteit

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 21
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u