Riolering: algemeen beleid

Europa en Vlaanderen leggen de gemeenten op om het afvalwater te zuiveren en het oppervlaktewater te beschermen.

Hiervoor moeten afvalwater en oppervlaktewater (= regenwater) gescheiden worden.
Het oppervlaktewater moet zoveel mogelijk in de bodem dringen of via grachten naar beken lopen. Het afvalwater moet gezuiverd worden. Dit kan collectief via rioleringen naar zuiveringsstations. Afvalwater kan ook individueel gezuiverd worden via een IBA (= Individuele Behandeling van Afvalwater). Het zoneringsplan legt per woning vast welk principe gevolgd moet worden voor het afvalwater: IBA of riolering.

Meer info

In de handleiding hieronder bij 'downloads'.

Infrastructuur en mobiliteit

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 21
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u