Gescheiden rioleringsstelsel

Visuele voorstelling van gescheiden rioleringsstelsel

Vroeger betekende de aanpak van de afwateringsproblematiek voornamelijk het opvangen van het regenwater en afvalwater om dan samen af te voeren naar een waterzuiveringsinstallatie. Door de grote toevloed van regenwater kan het water echter onvoldoende gezuiverd worden in het zuiveringsstation of wordt bij een hevige regenval heel wat gemengd water overgestort in waterlopen.

Om de kwaliteit van het water in beken, rivieren en kanalen te verbeteren is het dan ook van groot belang het regenwater zo veel mogelijk rechtstreeks naar waterlopen af te voeren, in de grond te laten dringen of te bufferen. Zo wordt enkel het afvalwater afgevoerd naar de zuiveringsstations, met een betere zuivering tot gevolg.

Wie doet wat?

a) Bij nieuwbouw of verbouwing:

Wanneer wijzigingen aan het rioleringsstelsel worden doorgevoerd bij verbouwingswerken of bij nieuwbouw moet de aanvrager op privaat domein een gescheiden stelsel plaatsen op eigen kosten. Deze verplichting wordt opgelegd in de bouwvergunning.

b) Er wordt een gescheiden stelsel aangelegd in je straat:

Wanneer de gemeente in een straat een gescheiden stelsel aanlegt, moet het afval- en regenwater van de woningen op een correcte, eveneens gescheiden wijze, aangesloten worden op de nieuwe riolering. Bij bestaande woningen zullen er bijgevolg ook ingrepen op het privaat domein moeten gebeuren. De gemeente stelt hiervoor een aannemer aan en neemt ook de volledige kosten op zich (onder bepaalde voorwaarden – volgens het gemeenteraadsbesluit dd. 30/06/2009).

Een afkoppelingsdeskundige komt daarvoor bij jou langs, maakt een plan op van de bestaande en te realiseren situatie en er wordt een overeenkomst gesloten tussen jou en het gemeentebestuur met de wederzijdse rechten en plichten.

Infrastructuur en mobiliteit

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 21
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u