Vergoeding bij tijdelijke sluiting door openbare werken

Een zelfstandige kan bij tijdelijke sluiting van zijn zaak door openbare werken die de toegang tot de zaak belemmeren een inkomenscompensatievergoeding aanvragen.

Wie komt in aanmerking?

De inkomenscompensatievergoeding geldt alleen voor ondernemingen:

 • met minder dan 10 werknemers
 • met minder dan 2 miljoen euro jaaromzet
 • die persoonlijk en direct contact hebben met de klanten in een bebouwde kom
 • en geen andere beroepsinkomsten hebben

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde voor de inkomenscompensatievergoeding is dat de zelfstandige de zaak minstens 7 achtereenvolgende kalenderdagen heeft moeten sluiten omdat werkzaamheden de toegang tot de zaak hebben verhinderd.

Concreet moet aan minstens een van volgende voorwaarden voldaan worden:

 • geen enkele van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen van de straat waarin de inrichting is gelegen, kan benut worden
 • geen enkele reglementair aangelegde openbare parkeerplaats binnen een straal van 100 meter rond de enige toegang tot de inrichting kan benut worden
 • een toegangsweg tot de inrichting wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer in één of twee richtingen
 • de toegang voor voetgangers tot de inrichting is onmogelijk

Procedure

Het college van burgemeester en schepenen moet binnen de zeven kalenderdagen na het verzoek van de zelfstandige een attest uitreiken waarin ze bevestigt dat er openbare werken plaatsvinden die hinder veroorzaken, met opgave van de aanvang en de vermoedelijke duur van de openbare werken. Dit verzoek kan je richten aan de dienst infrastructuur en mobiliteit (infrastructuur@beernem.be).

Minstens 7 dagen voor de sluiting moet de zelfstandige bij het Participatiefonds volgende documenten indienen:

 • formulier tot aanvraag van de vergoeding (hier te downloaden)
 • het attest van hinder van de gemeente
 • kopie van zijn of haar identiteitskaart

Bedrag

Vanaf de achtste dag na de sluiting kan de zelfstandige een schadevergoeding van € 76,31 per kalenderdag krijgen (indexering op 1 januari 2015). De zelfstandige kan de vergoeding in principe 30 kalenderdagen lang krijgen, maar die maximumtermijn kan verlengd worden zodat de volledige periode van hinder kan gedekt worden.

 

Meer info en contact

Participatiefonds Inkomenscompensatievergoeding
De Lignestraat 1
1000 Brussel

02 210 87 91
vergoedingen@fonds.org

www.openbarewerken-zelfstandigen.be

Dienst lokale economie

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 48
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u