Bluuft e bitje van de beke

bluuft e bitje van de beke

Bluuft e bitje van de beke – ’t start met 1 meter

Woon je langs een ‘beke’? Hou er rekening mee dat niet alles kan of mag in de nabijheid van die gracht. Je mag uiteraard niets doen dat de vrije doorgang van het water zou belemmeren. Ook moet regelmatig onderhoud mogelijk blijven. Daarom moeten de gracht en zijn oevers vlot toegankelijk zijn voor de waterbeheerder. Let ook op het behoud van de stabiliteit van de oevers.

Daarom zijn er redelijk wat beperkingen voor de onmiddellijke omgeving van een gracht! Let op: deze beperkingen gelden enkel voor 'ingeschreven waterlopen'. Wil je weten of de gracht in je buurt is ingeschreven, bekijk dan www.giswest.be/waterlopen.

Ingeschreven waterlopen worden door de overheid beheerd. Sinds 1 juli 2014 zijn de meeste ingeschreven onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen (3.653 km) in beheer van de provincie.

Vooral twee getallen zijn belangrijk: 1 meter en 5 meter! Deze afstanden worden gemeten vanaf de “taludinsteek” (zie prent dat je onderaan kan downloaden).

Eénmeterstrook

Het bewerken van de grond langs een ingeschreven waterloop, mag slechts vanaf een afstand van 1 m vanaf de taludinsteek van de waterloop.

Ook weides langs waterlopen moeten worden afgesloten. De afsluiting komt op 0,75 tot 1 meter van de taludinsteek van de waterloop, dit om trappelschade aan de oevers te vermijden.

Voor het gebruik van pesticiden zijn de oever én de eerste meter vanaf de taludinsteek van de waterloop verboden terrein (voor sommige pesticiden gelden zelfs nog strengere regels).

 

Vijfmeterstrook

Om de bereikbaarheid van deze waterlopen te vrijwaren, gelden bijzondere regels binnen een vijfmeterstrook aan weerszijden van de taludinsteek van de waterloop.

Op deze strook moet de waterbeheerder kunnen passeren voor onderhoudswerken. Daarom mogen in deze strook in de regel géén beplantingen, bebouwing, constructies of ophogingen worden uitgevoerd. Eventuele verhardingen (zoals een terras) moet een passage van een kraan tot 30 ton kunnen weerstaan!

Afsluitingen, hagen en bomenrijen kunnen wel als ze bepaalde regels volgen. Ten eerste kunnen ze enkel toegestaan worden, evenwijdig met de loop van de beek, op een afstand van minimaal 0,75 meter en maximaal 1 meter van de taludinsteek van de waterloop. Een afsluiting of haag mag ook niet hoger zijn dan 1,5 meter. Bomen zet je op een tussenafstand van minimum 10 meter.

Een afsluiting van je eigendom dwars op de waterloop kan in de vijfmeterstrook, maar moet kunnen opengezet worden voor de passage van de kraan.

De waterbeheerder mag in deze vijfmeterstrook maaisel en slib (ten gevolge van onderhoudswerken) deponeren.

Hou dus de vijfmeterstrook langs een waterloop vrij: (tuin)afval, rommel, gestockeerde materialen en andere obstakels horen hier niet thuis.

Het getal 5 is ook belangrijk op het vlak van bemesting. In de vijfmeterstrook langs een ingeschreven waterloop mag ook niet bemest worden.

 

Eén of vijf meter

Wat wel of niet kan langs een waterloop lijkt op het eerste gezicht niet eenvoudig! Maar eigenlijk valt het best mee. De wetgever heeft al deze regelingen voorzien in functie van de waterkwaliteit, de oeverstabiliteit en een vlot onderhoud van de waterloop.

Een goed functionerende beek is cruciaal om wateroverlast te vermijden, dus Bluuft e bitje van de beke!

Meer info

www.west-vlaanderen.be/waterlopen
www.giswest.be/waterlopen

Downloads

Landbouwdienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 23 11 85
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u