Planologisch attest

Het planologisch attest is een document dat aangeeft of een bedrijf al dan niet behouden kan worden op de plaats waar het gevestigd is.

In het geval van behoud worden de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden op korte en op lange termijn meegedeeld. De gemeente engageert zich in dat geval om binnen het jaar een voorontwerp van RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) op te maken om het bedrijf rechtszekerheid te geven.

Het planologisch attest kan enkel aangevraagd worden door en voor een bedrijf waarvoor het maken of wijzigen van een ruimtelijk uitvoeringsplan overwogen moet worden om de uitbreiding of het herbouwen van het bedrijf mogelijk te maken en dat voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Procedure

De aanvraag wordt ingediend bij of aangetekend opgestuurd naar:
De gedelegeerd planologisch ambtenaar
Departement RWO
Koning Albert II laan 19 bus 11
1210 Brussel

Ruimtelijke ordening en huisvesting

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 21
Open:

Maak online een afspraak (klik hier om een afspraak te maken). Op dinsdag ben je welkom zonder afspraak tussen 8.30 en 12.00 u en tussen 13.30 en 18.30 u.