Schadevergoeding bij natuurramp

Als gevolg van de zesde staatshervorming is het rampenfonds een bevoegdheid geworden van de gewesten.

Een algemene ramp is een ramp waarbij aanzienlijke schade wordt veroorzaakt door één of meerdere natuurverschijnselen, zoals aardbevingen, aardverschuivingen, vloedgolven, zware overstromingen, windhozen of stormwinden, aan onroerende-, roerende goederen, landbouw, gronden en bossen

Sinds 1 januari 2020 is er geen verschil meer tussen een algemene ramp en een landbouwramp voor de schadevergoedingen van het Vlaams Rampenfonds. Voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten is er een overgangsperiode van 5 jaar, waarbij een gedeeltelijke tussenkomst nog kan als uw teelt of niet-binnengehaalde oogst niet verzekerd is door een brede weersverzekering. Het bedrag van de tussenkomst neemt elk jaar af.

Kijk hier voor meer info.

Vergoeding van de brandverzekering

Sinds 1 maart 2007 moet in alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico's) de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. Je brandverzekering moet dus natuurrampen dekken. Deze verzekering geldt onder meer voor schade aangericht door:

 • overstroming
 • overlopen of opstuwen van openbare riolen
 • terreinverschuiving of –verzakking
 • aardbeving

Je moet je schadegeval aan je brandverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die je zal vergoeden. Het is dus absoluut aan te raden om een brandverzekering af te sluiten voor uw woning, maar dit is in België niet verplicht.

Enkel in speciale gevallen kan je nog beroep doen op het Vlaams Rampenfonds:

 • voor goederen die geen eenvoudig risico zijn
 • voor goederen die in principe van verzekeringsdekking uitgesloten zijn:
  • de niet binnengehaalde oogsten
  • de levende veestapel buiten het gebouw
  • de bodem
  • de teelten
  • de bosaanplantingen
  • voor goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (mensen die een leefloon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen)
  • voor de openbare domeingoederen

Vergoeding van het Rampenfonds

Klik op: www.bestuurszaken.be/rampenfonds voor alle info omtrent de erkenning van een natuurramp en het aanvragen van de schadevergoeding. Je vind er ook de nodige formulieren.

Bron: www.bestuurszaken.be/rampenfonds

Landbouwdienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 23 11 85
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u