Buitenschoolse kinderopvang (BKO) 't Knipoogje

Er zijn op diverse plaatsen buitenschoolse kinderopvang. Elk kind uit het basisonderwijs dat naar school gaat in Beernem of waarvan één van de ouders in Beernem woont, kan gebruik maken van de kinderopvang ’t Knipoogje. Een gemotiveerd team van gekwalificeerde begeleiders staat in voor de opvang op een pedagogisch verantwoorde manier.

De begeleiders brengen de kinderen voorschools naar school en naschools halen ze de kinderen op. Op woensdagmiddag brengt de bus de kinderen naar de juiste locatie. Ook in de vakantie voorzien we kinderopvang.

Kinddossier

Als je kind voor het eerst komt of langer dan een jaar niet is geweest, maken we een kinddossier aan of actualiseren we het kinddossier. Kom hiervoor langs bij de coördinatoren van de dienst kinderopvang ten laatste 2 weken voor de start van de opvang. Maak een afspraak via 050 28 91 36 of via kinderopvang@beernem.be.

Gelieve onderstaande documenten mee te brengen:

  • Telefoonnummers van het werk van beide ouders
  • Telefoonnummers in geval van nood (grootouders, buren, tante, …)
  • Datum laatste tetanusinenting
  • IBAN en BIC bankrekening

Vanaf de inschrijving van het 2de kind kan de inschrijving per post gebeuren. Na telefonisch contact of email, sturen we je de nodige documenten op.

AFHALEN van de KINDEREN

Ouders hebben altijd het recht om hun kind af te halen, tenzij er een bewijs is van de rechtbank dat de ouder ontzet is uit zijn ouderlijk gezag.  Verder vertrouwt 't Knipoogje je kinderen enkel toe aan de personen die je uitdrukkelijk vermeldt op het formulier 'toelatingen'.  Als je iemand wil toevoegen aan het dossier kan je hieronder het document  'toelatingen' downloaden, invullen en aan ons terug bezorgen.

Als je kind éénmalig met iemand mee gaat (bijvoorbeeld voor een verjaardagsfeestje) kan je het formulier 'eenmalige toelating' gebruiken.

OPGEPAST : Deze toelatingen zijn enkel geldig als één van de ouders ze heeft ondertekend.

Dienst kinderopvang

Gemeentehuis Beernem
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 36
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u