naar inhoud
RSS Nieuws

Nieuwsoverzicht : Landbouw

  • Toewijzing percelen Beverhoutsveld 2019

    Nice view during my tour on inline skates. #igbeernem #landscape #beverhoutsveld 14 augustus
    De gemeente gaat over tot de toewijzing van de vrije percelen in het Beverhoutsveld. Je aanvraag tot toewijzing moet bij aangetekend schrijven het college van burgemeester en schepenen bereiken tegen 15 september 2019 ofwel geef je het tegen ontvangstbewijs af op het secretariaat tegen 15 september 2019.
  • Captatieverbod: verboden water te nemen uit onbevaarbare waterlopen

    Captatieverbod_20190724_02-page-001 24 juli
    Omwille van de droogte heeft de gouverneur een captatieverbod ingesteld. Vanaf vandaag is het verboden om water te nemen uit de onbevaarbare waterlopen (= beken en grachten), met uitzondering van het grondgebied ten noorden van het kanaal Brugge – Gent (= Oostkustpolder). Uitzondering: beperkt capteren van drinkwater voor eigen vee en beperkt capteren van aanmaakwater voor sproeistoffen.
1-2 Van 2