Milieu en natuur

Elke adviesraad, m.u.v. de GECORO en het Lokaal Overleg Kinderopvang, bestaat uit minimum 6 en maximum 12 personen. De belangrijkste taak van een adviesraad is het adviseren van het bestuur bij het nemen van bepaalde beslissingen.

De adviesraden worden om de drie jaar opnieuw samengesteld.

De adviesraad Milieu en natuur adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.

Klik hier om de statuten te raadplegen.

Relevante info