Milieu en natuur

Elke adviesraad, m.u.v. de GECORO en het Lokaal Overleg Kinderopvang, bestaat uit een kernraad. Dit is een vaste kern tussen de 6 en 12 personen die adviezen schrijft voor het college. Naast de kernraad kan elke adviesraad ook één of meerdere (tijdelijke) werkgroepen onder zich hebben rond een bepaald project of thema of voor het organiseren van een activiteit.

De kernraden worden om de drie jaar opnieuw samengesteld.

De adviesraad Milieu en natuur adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.

Klik hier om de statuten te raadplegen.

Relevante info