Landbouw

Elke adviesraad, m.u.v. de GECORO en het Lokaal Overleg Kinderopvang, bestaat uit minimum 6 en maximum 12 personen. De belangrijkste taak van een adviesraad is het adviseren van het bestuur bij het nemen van bepaalde beslissingen.

De adviesraden worden om de drie jaar opnieuw samengesteld.

De Landbouwraad geeft advies aan het gemeentebestuur over aspecten van land- en tuinbouw in brede zin (ruimtelijke ordening, milieu, energie,…).

Klik hier om de statuten te raadplegen.