Landbouw

Elke adviesraad, m.u.v. de GECORO en het lokaal overleg kinderopvang, bestaat uit minimum 6 en maximum 12 personen. De belangrijkste taak van een adviesraad is het adviseren van het bestuur bij het nemen van bepaalde beslissingen. Daarnaast kan een adviesraad ook één of meerdere (tijdelijke) werkgroepen onder zich hebben rond een bepaald project of thema of voor het organiseren van een activiteit.

De adviesraden worden om de drie jaar opnieuw samengesteld.

De landbouwraad geeft advies aan het gemeentebestuur over aspecten van land- en tuinbouw in brede zin (ruimtelijke ordening, milieu, energie,…).

Wil je de adviesraad bereiken, dan kan je dit doen via landbouw@beernem.be

Klik hier om de statuten te raadplegen.