naar inhoud

Landbouwraad

De landbouwraad geeft advies aan het gemeentebestuur over aspecten van land- en tuinbouw in brede zin (ruimtelijke ordening, milieu, energie,…). In de raad zetelen de schepen van landbouw, vertegenwoordigers van landbouworganisaties, een afgevaardigde van het plaatselijke landbouwonderwijs, geïnteresseerde burgers aangeduid door de gemeenteraad en landbouwafgevaardigden uit de milieuadviesraad en uit de gecoro.

De statuten kan je hier raadplegen.