Jeugdsubsidies: Aanvraag kadervormingssubsidies

Als je een vorming in het jeugdwerk hebt gevolgd, kan je hier een tussenkomst aanvragen. De gemeente betaalt tot 90% van het vormingsgeld terug. Let wel, het is niet meer nodig om in een jeugdbeweging te zitten om op deze subsidies aanspraak te maken.