Publiciteitsborden: aanvraag

Het plaatsen van publiciteitsborden kan enkel na akkoord van het schepencollege en onder volgende voorwaarden

  • voorafgaandelijke aanvraag
  • maximum 5 borden 
  • enkel op gemeentewegen (gewestwegen: bij Gewest aanvragen)
  • enkel op publiek terrein