Raad van beheer bibliotheek en gemeenschapscentrum

De bibliotheekraad en de raad van beheer van het gemeenschapscentrum zijn samengesmolten tot één raad: de raad van beheer bibliotheek en gemeenschapscentrum.

Deze nieuwe beheerraad beslist mee welke activiteiten de bibliotheek en de cultuurdienst organiseren. De raad geeft ook advies aan het gemeentebestuur over alle aspecten van de werking van de bibliotheek, O.C. De Kleine Beer, de Sinjo, de Marichalzaal en Het Schepenhuys: de infrastructuur, de uitrusting, de reglementen, de promotie…

Wil je de raad van beheer bereiken, dan kan je dit doen via cultuur@beernem.be

Klik hier om de statuten te raadplegen.