Raad voor personen met een beperking

Elke adviesraad, m.u.v. de GECORO en het Lokaal Overleg Kinderopvang, bestaat uit een kernraad. Dit is een vaste kern tussen de 6 en 12 personen die adviezen schrijft voor het college. Naast de kernraad kan elke adviesraad ook één of meerdere (tijdelijke) werkgroepen onder zich hebben rond een bepaald project of thema of voor het organiseren van een activiteit.

De kernraden worden om de drie jaar opnieuw samengesteld.

De Raad voor personen met een beperking heeft als taak om op eigen initiatief, of op vraag van een belanghebbende,  aan zowel het  gemeentebestuur als het Sociaal Huis adviezen uit te brengen of voorstellen te doen die betrekking hebben op de gestelde problemen i.v.m. specifieke behoeften en/of noden op vlak van personen met een handicap.

De Raad voor personen met een beperking kent om de twee jaar een Prijs voor Inclusie toe aan een Beernems initiatief of project.

Klik hier om de statuten te raadplegen.